مک دونالد
۰۸
آذر

۷ میلیون بار دانلود اپلیکیشن مک دونالد نشانه اثربخشی مشوق هاست

بنا به گزارش مک دونالد ، اپلیکیشن این شرکت در ابتدای انتشارش در سه ماه انتهایی سال ۲۰۱۵ ، ۷ میلیون بار دانلود شده است. این میزان دانلود نشان...

ادامه مطلب