معرفی کتاب بیزینس اپلیکیشن
۲۵
آذر

معرفی ۵ کتاب درباره کسب و کار اپلیکیشن ها

فرض کنیم شما یک ایده فوق العاده برای اپلیکیشن دارید ولی هیچ دیدی از اصول بیزینس و کسب و کار ندارید. چطور می خواهید ایده اپلیکیشن خودتان را به...

ادامه مطلب